آسیب پذیری های جدید محصولات Adobe

adobe

شرکت Adobe به تازگی مجموعه ای از به روزرسانی ها برای 6 محصول خود را منتشر کرده است که طبق آن ها مجموعا 41 آسیب پذیری وصله شده است. این محصولات عبارتند از :

  • Adobe Genuine Integrity Service
  • Adobe Acrobat and Reader
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Experience Manager
  • Adobe ColdFusion
  • Adobe Bridge

بنا بر توصیه های امنیتی، تعداد 29 مورد از 41 آسیب پذیری وصله شده به عنوان آسیب پذیری بحرانی[1] و 11 مورد دیگر به عنوان آسیب پذیری مهم[2] گزارش شده اند. به غیر از نقص گزارش شده در ColdFusion  (با شناسه CVE-2020-3761) که به مهاجمان امکان خواندن فایل های دلخواه از مسیر نصب برنامه را می دهد، همه ی نواقص بحرانی از نوع memory corruption می باشند که می تواند منجر به حملات اجرای کد دلخواه شوند.

وصله آسیب پذیری های نرم افزارهای Adobe Acrobat و Reader:

با توجه به بولتن خبری شرکت Adobe ، نرم افزارهای Adobe Acrobat و Reader در سیستم های Windows و MacOS حاوی 13 نقص می باشند، که از این میان 9 مورد مهم به شمار می روند. نسخه های تحت تاثیر این نواقص عباتند از :

Platform Affected Versions Track Product
Windows&macOS 2020.006.20034 and earlier versions Continuous Acrobat DC
Windows&macOS 2020.006.20034 and earlier versions Continuous Acrobat Reader DC
Windows&macOS 2017.011.30158 and earlier versions Classic 2017 Acrobat 2017
Windows&macOS 2017.011.30158 and earlier versions Classic 2017 Acrobat Reader 2017
Windows&macOS 2015.006.30510 and earlier versions Classic 2017 Acrobat 2015
Windows&macOS 2015.006.30510 and earlier versions Classic 2017 Acrobat Reader 2015

جدول زیر جزئیات آسیب پذیری های موجود در محصولات Adobe Acrobat و Reader را ارائه می دهد:

Vulnerability Category Vulnerability Impact Severity CVE Number
Out-of-bounds read Information Disclosure Important CVE-2020-3804

CVE-2020-3806

Out-of-bounds write Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3795
Stack-based buffer overflow Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3799
Use-after-free Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3792

CVE-2020-3793

CVE-2020-3801

CVE-2020-3802

CVE-2020-3805

Memory address leak Information Disclosure Important CVE-2020-3800
Buffer overflow Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3807
Memory corruption Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3797
Insecure library loading (DLL hijacking) Privilege Escalation Important CVE-2020-3803

وصله آسیب پذیری های نرم افزار Photoshop:

همچنین پیرو این توصیه نامه امنیتی نرم افزار پرطرفدار Photoshop نیز در سیستم های Windows و MacOS حاوی 22 نقص می باشد، که از این میان 16 مورد مهم به شمار می روند. نسخه های تحت تاثیر این نواقص عباتند از :

Product Affected version Platform
Photoshop CC 2019 20.0.8 and earlier Windows and macOS
Photoshop 2020 21.1 and earlier Windows and macOS

جدول زیر نیز جزئیات آسیب پذیری های موجود در نرم افزار پرطرفدار Photoshop را ارائه می دهد:

Vulnerability Category Vulnerability Impact Severity CVE Number
Heap corruption Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3783
Memory corruption Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3784

CVE-2020-3785

CVE-2020-3786

CVE-2020-3787

CVE-2020-3788

CVE-2020-3789

CVE-2020-3790

Out-of-bounds read Information Disclosure Important CVE-2020-3771

CVE-2020-3777

CVE-2020-3778

CVE-2020-3781

CVE-2020-3782

CVE-2020-3791

Out-of-bounds write Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3773

CVE-2020-3779

Buffer errors Arbitrary Code Execution Critical CVE-2020-3770

CVE-2020-3772

CVE-2020-3774

CVE-2020-3775

CVE-2020-3776

CVE-2020-3780

توصیه ها و راه حل:

توصیه می شود که کاربران برنامه های یاد شده، از آخرین نسخه های به روز شده استفاده کنند. بر این اساس آخرین نسخه ی برنامه ی Photoshop CC 2019 و Photoshop 2020 به ترتیب 20.0.9 و 21.1.1 اعلام شده است. همچنین جدول زیر نسخه های به روز شده ی برنامه های Adobe Acrobat و Reader را ارائه می دهد:

Product Track Updated Versions Platform Priority Rating Availability
Acrobat DC Continuous 2020.006.20042 Windows and macOS 2 Windows

macOS

Acrobat Reader DC Continuous 2020.006.20042 Windows and macOS 2 Windows

macOS

Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30166 Windows and macOS 2 Windows

macOS

Acrobat Reader 2017 Classic 2017 2017.011.30166 Windows and macOS 2 Windows

macOS

Acrobat 2015 Classic 2015 2015.006.30518 Windows and macOS 2 Windows

macOS

Acrobat Reader 2015 Classic 2015 2015.006.30518 Windows and macOS 2 Windows

macOS

[1] critical

[2] important

اخبار

AdobeAdobe AcrobatColdFusionPhotoshop

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *