فعال ترین بدافزارهای ماه اخیر


 یکی از مخاطرات سایبری که طی سال های اخیر و به صورت گسترده تمامی سیستم های کامپیوتری را تحت تاثیر خود قرار داده است بدافزار (malware) ها هستند. بدافزار قطعه کدی است که توسط برنامه نویسان برای اهداف مخرب توسعه داده می شود، این اهداف می تواند سرقت اطلاعات، تخریب داده ها، گرفتن دسترسی از طریق درب پشتی و موارد دیگر باشد. دراین مستند به بررسی فعال ترین بدافزارهای ماه اخیر پرداخته شده است. .

اخبار

malware

Leave a Reply

Your email address will not be published.